nuff

Thursday, December 29, 2011

Bismillah 7Maksudnya:

1. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang


2. Dengan Nama Allah Yang Amat Mendengar Lagi Maha Melihat, yang tidak ada sesuatu pun sepertiNya dan Dia amat Mengetahui Setiap Sesuatu.


3. Dengan Nama Allah Yang Maha Pencipta, Lagi Maha Mengetahui, Yang tidak ada sesuatupun sepertiNya, dan Dia Yang Menguasai Lagi Amat Mengetahui.


4. Dengan Nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertiNya, dan Dia amat mengetahui lagi amat bijaksana.


5. Dengan Nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertiNya, dan Dia amat mengetahui lagi amat berkuasa.


6. Dengan Nama Allah yang amat perkara lagi mulia yang tidak ada sesuatu pun menyamaiNya, dan Dia amat perkasa lagi amat mulia.


7. Dengan Nama Allah yang maha pengampun lagi mengasihani yang tidak ada sesuatu pun menyamaiNya, dan Dia maha pengampun lagi maha mengasihani, Allah adalah sebaik-baik Pemelihara dan Dia amat mengasihani dari segala-galanya.


8. Dan berselawatlah Allah ketas penghulu kami Muhammad juga ke atas kaum keluarga dan sahabatnya dan telah selamatlah.

nuffers